Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů udělujete souhlas společnosti Ondřej Fotr, se sídlem: Mimoňská 636, 190 00 Praha 9, IČ: 49 25 70 64, DIČ: CZ 7102010069 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • název společnosti

  • Adresa společnosti

  • E-mail

  • telefonní číslo

  • DIČ

1. Výše uvedené osobní údaje je nutné shromažďovat za účelem zpracování objednávek a odesílání objednaného zboží, vedení účetnictví, vedení uživatelských účtů, marketingových aktivit správce, zasílání obchodních sdělení, novinek a nabídek Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo v tištěné podobě.

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, např. zasláním mailu na kontaktní adresu společnosti: ondrej.fotr@fotr-fashion.cz.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou zpracovávat, nebo k nim mít přístup, i tito zpracovatelé:

  • Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983

  • Akima s.r.o., Trmická 848/8, 190 00 Praha 9, IČ: 26218372 (vedení účetnictví)

  • Virtual Zoom s.r.o., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 26744333 (správa webových stránek)

4. Udělením souhlasu se zpravováním osobních údajů máte právo, podle zákona o ochraně osobních údajů:

- vzít souhlas kdykoli zpět

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracovává

- nechat své osobní údaje aktualizovat nebo opravit

- požadovat výmaz těchto osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.